contacht usga terugnaar de homepagina

Amsterdam, 13 november 1997



Geachte heer Platenkamp,


naar aanleiding van het gesprek afgelopen vrijdag tussen een delegatie van de KLM en werknemers van het Autonoom Centrum zijn bij ons nog een aantal vragen over gebleven. Eén daarvan betreft de wijze waarop de overheid te verwijderen vreemdelingen 'aanbiedt' bij de KLM en of de KLM van te voren kan bepalen of het hierbij gaat om gedwongen uitzettingen.

In een telefoongesprek dat wij hadden op donderdag 4 september deelde U mij mede dat als wij verdere vragen hadden over uitzettingen, wij altijd contact met U konden opnemen. Bij deze dus.

In het eerder genoemde telefoongesprek vertelde U dat het voor de KLM onmogelijk was te achterhalen of het in individuele gevallen of bij kleine groepen aan de hand van de boekingen vast te stellen of het in de betreffende gevallen ging om uitzettingen. Deze reizen worden immers, zo vertelde U, allen geboekt via een reisburo dat alle reizen voor de overheid boekt (Government Travel), en dus bv. ook die voor ambtenaren.

In het gesprek afgelopen vrijdag vertelde Dig Istha wat anders: reizen worden direct door de afzonderlijke departementen geboekt. Aan de boekingscodes (bv. 'non/ref/jus') zou dan te zien zijn van welk departement de boeking afkomstig is. Leden van de marechaussee zouden worden geboekt onder de code van het Ministerie van Defensie.

Gaarne zouden we van U vernemen of dit laatste klopt, of dat het toch de versie uit ons telefoongesprek is die de werkelijkheid het dichtst benadert. Het kan natuurlijk ook zijn dat beide verklaringen kloppen. Ook als dat het geval is, zouden we dat graag op korte termijn vernemen.



Hopend op een spoedig antwoord,




Autonoom Centrum

volgendenaar boven