contacht usga terugnaar de homepagina

Vandaag bezoekt u de ....

Zoals u ziet bent u niet de enige. Steeds meer mensen benutten de mogelijkheden om de meest afgelegen of exotische plekken op deze aardbol te bezoeken. Als KLM-personeel zijn wij bij een groot deel van deze reizen betrokken. Onze inzet is altijd geweest en zal altijd blijven u veilig en met een aangename reis op uw plek van bestemming af te leveren. Een deel van onze passagiers ondervindt echter steeds meer problemen, enerzijds bij het aankomen op hun vrijwillig gekozen bestemming, anderzijds bij hun gedwongen vertrek uit Nederland. Op een steeds groter deel van onze reizen worden wij daardoor geconfronteerd met een ontwikkeling die ons zorgen baart.

Sinds enige tijd legt de Nederlandse overheid boetes op aan de KLM als bij aankomst op Schiphol blijkt dat passagiers niet beschikken over de juiste identiteits- of vervoersbewijzen. Doel van deze maatregel is de KLM als vervoerder te dwingen beter te onderzoeken wie er aan boord zit. De maatregel richt zich met name tegen mensen die hun toevlucht tot Nederland willen zoeken en na aankomst een asielverzoek indienen. Werknemers van de KLM ervaren dit als een verzwaring van hun werkzaamheden: zij hebben een taak gekregen die eigenlijk thuishoort bij de Nederlandse immigratie-autoriteiten. KLM-personeel moet nu in feite bepalen wie er kans maakt in de Nederlandse asielprocedure, terwijl het personeel daarvoor niet is opgeleid. KLM, onze werkgever, heeft besloten de boetes tot bij de hoogste rechter aan te vechten.

Een ander probleem waarmee KLM-personeel wordt geconfronteerd, maar waarin zij door haar werkgever niet wordt gesteund, is het toenemend aantal uitzettingen dat plaats heeft met gebruik van lijnvluchten van de KLM. Tegenwoordig is het zo dat op bijna iedere vlucht naar Afrika wel een afgewezen asielzoeker wordt uitgezet. Tot nu toe is dat niet ten koste gegaan van de veiligheid aan boord. Indien gevaar dreigt omdat een asielzoeker zich verzet tegen uitzetting of omdat passagiers protesteren, gaat de uitzetting niet door. U kunt zich echter voorstellen dat het vervoeren van deze vaak radeloze mensen een zware psychische belasting vormt voor het personeel dat er mee wordt geconfronteerd. Onze werkgever zegt deze uitzettingen niet te kunnen weigeren omdat er sprake zou zijn van een 'vervoersplicht'. Hierboven is echter duidelijk geworden dat wij niet verplicht zijn iedereen te vervoeren: we kunnen daar zelfs voor beboet worden.

Herhaaldelijk is door personeelsleden binnen het bedrijf kenbaar gemaakt dat de KLM haar medewerking aan gedwongen uitzettingen moet staken. Het bedrijf heeft op onze verzoeken niet inhoudelijk gereageerd. Ondertussen gaan de uitzettingen door en zullen in de toekomst ongetwijfeld in aantal toenemen.

Daarom staan we vandaag hier. We willen uw aandacht vragen voor de problemen die zijn ontstaan en verzoeken om uw steun. Wij vragen u niet niet met KLM te reizen. Wel vragen wij u dit voortaan op een kritische manier te doen. Het zou voor kritische personeelsleden een steun in de rug betekenen indien u protesteert tegen een uitzetting wanneer u er getuige van bent. Kijk niet de andere kant op, maar maak de gezagvoerder of canbinepersoneel van het vliegtuig duidelijk dat u niet onder dergelijke omstandigheden wilt reizen. Ook kunt u bij boeking de garantie vragen dat op uw vlucht niemand wordt uitgezet. Help ons hiermee de discussie binnen het bedrijf te laten groeien!

Werkgroep Verontrust KLM-personeel

Voor adhesiebetuigingen en vragen kunt u schrijven met ons:

Werkgroep Verontrust KLM-personeel

Postbus 7700

1117 ZL Schiphol

Bellen kan ook: 020.6491560, vragen naar de heer Platenkamp

volgendenaar boven