contacht usga terugnaar de homepagina


Een Zwaanzinnige Terugreis

Vanaf de Nederlandse luchthaven Schiphol worden jaarlijks zo'n 2.000 vluchtelingen en migranten onder begeleiding van marechaussee uitgezet. Bij een deel van hen worden dwangmiddelen toegepast, variërend van handboeien tot dwangbuis en kalmerende injecties. De KLM neemt een groot deel van deze uitzettingen voor haar rekening.

De KLM werkt aan deze uitzettingen aktief mee. Zo waren de KLM en Martinair in juli 1997 betrokken bij de mislukte uitzetting van een groep Somaliërs. Deze uitzetting was voorbereid in samenwerking met zowel de Immigratie- en Naturalisatie Dienst als de president van Somaliland.

De KLM is niet alleen aktief betrokken bij de uitvoering van het verwijderingsbeleid. Het bedrijf is ook betrokken bij het nemen van maatregelen die de binnenkomst van vluchtelingen moet verhinderen. De KLM heeft - blijkens Tweede-kamerstukken uit 1996 - wekelijks overleg met de IND en de marechaussee over onder andere pre-boarding checks (de instapcontroles in landen van herkomst). De KLM geeft samen met de IND, de marechaussee, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) een vijfdaagse cursus om IND-medewerkers te trainen in 'regelgeving en procedures voor visumverlening en met betrekking tot legalisatie en verificatie van documenten'. De cursus is ook gericht op 'herkenning van valse respectievelijk vervalste documenten met behulp van de op de posten beschikbare hulpmiddelen en het opbouwen van contacten met plaatselijke autoriteiten, vertegenwoordigers van derde landen en luchtvaartmaatschappijen'. Gezien het wereldwijde netwerk van de KLM vormt het bedrijf een belangrijke informatiebron voor de IND. Zo wordt overbodig werk voor de IND voorkomen.

volgendenaar boven