contacht usga terugnaar de homepagina


GESPREK MARTINAIR

4 vertegenwoordigers directie (v/d Berle, Groeneveld, Verberk, Buisje)

voorzitter OR (v Bokleven):Wij hebben één reactie: wij zijn een airline die goederen en mensen vervoeren. Wij leven in een rechtstaat en hebben gelukkig een democratie. Wij worden ingehuurd voor legale procedures.

Wij verwijzen naar Min. van Justitie en BuZa. Die hebben we gebeld. Zij rekenen dat u daar komt. Onze eigen verantwoordelijkheid houdt op tbv legale democratie. De staat der Nederlanden beslist. We hebben een plicht uit te voeren; als vervoersonderneming hebben we geen positie te kiezen. Verder geen commentaar.

Signalen willen we best opvangen. Deze actie verstoort op een verschrikkeljke manier. Onze vliegtuigen kunnen nu niet op tijd vertrekken.

Gesprek met directie onder normale omstandigheden. OR kan erbij.

Ik geef u geen enkele ruimte / geen garantie.

OR: wij staan 100% achter de directie. Wij praten altijd over commerciële en maatschappelijke ontwikkelingen.

volgendenaar boven