contacht usga terugnaar de homepagina


Aktie tegen Martinair geslaagd

Het Autonoom Centrum vindt de aktie bij Martinair geslaagd. Deze werd gevoerd uit protest tegen het feit dat Martinair regelmatig groepsuitzettingen van uitgeprocedeerde vluchtelingen en mensen zonder verblijfsvergunning uitvoert.

De doelstelling van de aktie - het forceren van discussie binnen het bedrijf en publiciteit over de rol die Martinair speelt - is gehaald.

In een gesprek met vertegenwoordigers van Martinair is het volgende toegezegd:

Martinair zal na nauwkeurige lezing van informatie verstrekt door Autonoom Centrum haar standpunt schriftelijk kenbaar maken. Deze brief zal basis zijn voor een vervolggesprek.

Tevens is meegedeeld dat groepsuitzettingen en de gevoerde aktie de komende dagen binnen het bedrijf het onderwerp van diskussie zal zijn. Hierop hebben wij de aktie om 12.00 uur beëindigd.

Tot vandaag had Martinair het standpunt dat het een vervoersonderneming is die mensen en goederen zonder onderscheid vervoert. In een radio-interview vanmiddag bleek dat Martinair geen wapens wil vervoeren en er dus blijkbaar toch ethische keuzen worden gemaakt. Mocht Martinair doorgaan met uitzettingen, bijvoorbeeld naar landen als Zaire en Iran, dan beraden wij ons op verdere akties.

volgendenaar boven