contacht usga terugnaar de homepagina

Martinair

t.a.v. M. Schröder

Postbus 7507

1118 ZG SchipholAmsterdam, 23 januari 1997Geachte heer Schröder,

Tijdens het gesprek tussen Martinair en het Autonoom Centrum, dat gisterenmiddag plaatsvond, is van de zijde van Martinair het volgende voorstel op tafel gelegd:

- Martinair verleent geen medewerking meer aan gedwongen groepsuitzettingen;

- Martinair zal aan vrijwillige terugkeer van afgewezen asielzoekers slechts medewerking verlenen nadat zij zich ervan vergewist heeft of er inderdaad sprake is van vrijwilligheid. Voor de vaststelling daarvan wordt onder andere gebruik gemaakt van de diensten van het Autonoom Centrum.

- Het bestaan van deze afspraak wordt niet bekend gemaakt.

Na terugkomst hebben de drie aanwezige leden van het Autonoom Centrum het voorstel bediscussieerd met de andere medewerkers van het centrum. Het zal u niet verbazen dat verheugd is gereageerd op de mededeling van uw zijde dat niet langer wordt meegewerkt aan gedwongen groepsuitzettingen. Verder kunnen we U mededelen dat het Autonoom Centrum bereid is om, indien Martinair daar om vraagt, na te gaan of er bij vrijwillige terugkeer inderdaad van vrijwilligheid sprake is.Door ons werd al in het gesprek gezegd dat de voorwaarde die Martinair aan het voorstel verbindt (geen publiciteit) zoals die er nu ligt voor ons onwerkbaar is. In onze ogen moet het mogelijk zijn het standpunt van Martinair bekend te maken en tegelijkertijd rekening te houden met andere belangen die het bedrijf heeft. Het gaat ons er daarbij niet om over de rug van Martinair onze politieke doelen na te streven, maar vooral om de praktische onmogelijkheid te verhinderen dat die publiciteit er toch komt.

Aan de bezetting van 4 december, die bovenstaand voorstel tot gevolg heeft gehad, hebben tachtig mensen meegedaan, die allen het recht hebben volledig geïnformeerd te worden over het vervolg. Verder was een groot aantal journalisten aanwezig die op de hoogte zijn van het feit dat er (mogelijk) een vervolggesprek zou plaatsvinden. De afgelopen weken zijn wij herhaaldelijk benaderd met de vraag wanneer dit gesprek zou plaatsvinden en de afloop er van. Wij hebben altijd een zeer open persbeleid gevoerd en zien geen reden daar van af te wijken, omdat dit onze eigen geloofwaardigheid ondermijnt. Het is voor ons duidelijk dat publiciteit over het veranderde beleid van Martinair onvermijdelijk is. Alleen al om die reden lijkt het ons verstandig om niet te wachten tot er journalisten gaan graven, maar zelf het moment te bepalen waarop opening van zaken wordt gegeven.Zoals gezegd willen we hierbij rekening houden met andere belangen van Martinair. Dit betekent dat wat ons betreft de precieze afspraken niet bekend hoeven te worden, maar wel bekend gemaakt zal worden in een persbericht dat in het gesprek bij ons een zo stellige indruk is gewekt dat Martinair haar medewerking aan gedwongen groepsuitzettingen staakt, dat wij besloten hebben af te zien van verdere acties tegen het bedrijf.Wij gaan er van uit dat we spoedig een reactie van U kunnen verwachten.

Namens het Autonoom Centrum

volgendenaar boven