contacht usga terugnaar de homepagina


Wel uitgezet door KLM terwijl rechter het verbood

De KLM zet in februari 1999 een vluchteling uit naar Bangladesh. Op last van de rechter mocht hij niet worden uitgezet, wat toch via de KLM gebeurde. In een nieuwe rechtszaak bepaalde de rechter vervolgens dat de man door de IND veilig en wel naar Nederland terug begeleid diende te worden. De IND deed dit niet. Na zeven maanden ondergedoken te hebben gezeten in Bangladesh kon hij op eigen gelegenheid terugkeren naar Nederland. In de maanden april, mei en juni van 1999 zet de KLM in ieder geval vijf Koerdische vluchtelingen uit naar Turkije, het land dat zij als dienstweigeraars waren ontvlucht om niet gedwongen te worden tegen hun eigen volk ingezet te worden. Van de groep van in totaal 18 Koerden waar het hier om gaat is sinds hun uitzetting vrijwel niets meer vernomen. Duidelijk is dat van de vijf die er door de KLM zijn uitgezet er één is vermoord door het Turkse leger. Van vier anderen staat vast dat zij na hun uitzetting in Turkije zijn gemarteld.

volgendenaar boven