Een Zwaanzinnige Terugreis

Vanaf de Nederlandse luchthaven Schiphol worden jaarlijks zo'n 2.000 vluchtelingen en migranten onder begeleiding van marechaussee uitgezet. Bij een deel van hen worden dwangmiddelen toegepast, variërend van handboeien tot dwangbuis en kalmerende injecties. De KLM neemt een groot deel van deze uitzettingen voor haar rekening. Daarnaast neemt het bedrijf ook maatregelen die de binnenkomst van vluchtelingen moet verhinderen. Zo heeft de KLM wekelijks overleg met de IND en de marechaussee over onder andere pre- boarding checks (de instapcontroles in landen van herkomst). De KLM geeft samen met de IND, de marechaussee, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) een vijfdaagse cursus om IND- medewerkers te trainen in Œregelgeving en procedures voor visumverlening en met betrekking tot legalisatie en verificatie van documenten. De cursus is ook gericht op Œherkenning van valse respectievelijk vervalste documenten met behulp van de op de posten beschikbare hulpmiddelen en het opbouwen van contacten met plaatselijke autoriteiten, vertegenwoordigers van derde landen en luchtvaartmaatschappijen.

Maak de KLM duidelijk dat u het niet eens bent met de medewerking van de maatschappij aan de uitzettingen en eis een mensvriendelijkere houding van de KLM.