contacht usga terugnaar de homepagina


TOESPRAAK ONTHULLING

Hartelijk welkom Hartelijk dank voor uw komst... Met dank aan de muzikanten van het conservatorium-orkest. Mijn naam is overigens Cornelis City en ik ben directeur Public Outreach and Relations bij AC Mark ltd., de initiatiefnemer van de prijs van vanavond.

Het programma ziet er nu volgend zo uit: Ik zal u iets over de achtergrond van de millennium-toekomst merk-prijs vertellen, en over de jury die het plijt beslecht heeft. Vervolgens wordt het juryrapport onthuld. Dit gaat dan over in het monumentale uitpakken, dat zult u zo wel merken. teveel onthullen. Goed.

Zoals u weet heeft AC Mark Ltd. ruim een jaar geleden tot de uitverkiezing van het Nederlandse Merk van de komende Eeuw besloten. Een jury heeft een groot aantal grote merknamen tegen het licht gehouden en hoewel het een moeilijke keuze was, is zij tot een unanieme benoeming gekomen.

De aanwezige leden van de Jury en ook zij die hier niet bij konden zijn, wil ik nogmaals enorm danken namens AC Mark Ltd.

Naast ere-lid Prins Bernhard von Lippe Biesterfeldt hebben in de jury gezeten: Dhr. J. Stekelenburg, burgemeester Prof dr. dhr B. Trompet, econoom Dhr HJ 'de tank' Timmer, alleskunner Dhr F. Rijkaard, soccer-coach en ondergetekende. En niet te vergeten mvr. Truus van Pamelen-Herenbal, onze onmisbare jury-assistente.

Ik zal u niet langer in spanning houden, en nu overgaan te het voorlezen van: JURYRAPPORT De jury heeft uit enkele tientallen ingezonden future-marks moeten kiezen.

Opvallend was dat bijna de helft van de inzendingen uit sibblingmarks van onze foodgigant Unilever bestond, die allen veel verwachten van de bio- en genentechnologie. Een verwachting die onze jury echter niet op alle punten deelde; het risico van beperkende wetgeving op dit gebied is helaas niet ondenkbaar. Vandaar dat geen van hen de eindstreep heeft gehaald.

De jury bereikte al snel overeenstemming over het merk dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Het betreft een nieuwe dochter van onze vaderlandse luchtvaarttrots. De basis die dit merk heeft in de moedermaatschappij betekent eigenlijk al een bijna niet te overtreffen voorsprong. Hoe dit bedrijf erin geslaagd is om zichzelf te verkopen doet elke zichzelf respecterend PR-bedrijf watertanden. Die heerlijke ironie, die wellicht alleen in Nederland mogelijk is, om in de advertentiecampagne juist die twee dingen op de voorgrond te plaatsen die het bedrijf juist ernstig benadeelt: heldere blauwe schone lucht en (zwanenvogels!) de natuur...! Het Nederlandse merk van de 21e eeuw heeft in de reeds overvolle luchttransport-markt een veelbelovende groeisector gevonden. De dochter richt zich op het vervoeren van uit Nederland uit te wijzen buitenlandse personen. Het zijn er dit jaar nog zo'n 2000 (meerijzende marechausseers niet meegerekend): De verwachting is dat het in de komende eeuw nog best zal groeien. Bedenk daarbij dat dezelfde transportlijnen benut kunnen worden voor het vervoeren van wapens en militairen dan wel te dumpen goederen en voedsel naar de crisisgebieden waar mensen vandaan vluchten.

En u zult met ons vertrouwen: dat aandeel zit gebijteld. Het kunsstuk om van het bepaald niet makkelijk te merchandisen produkt uitzetpassagiers een winstgevend dochtermerk te maken, heeft de jury unaniem overtuigd. Het merk van de 21 eeuw is: KLM-EXPEL!! (Dan kunnen wij nu overgaan tot het symbolisch onthullen van de eerste pendel van het merk:)

volgendenaar boven