contacht usga terugnaar de homepagina


PERSBERICHT 14 NOVEMBER

Vanaf 14.00 uur vanmiddag voert het Autonoom Centrum actie tegen de KLM in Vertrekhal 2 op Schiphol.

De KLM presenteert zich sinds jaar en dag als betrouwbare, zorgzame, krachtige en stijlvolle luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf beweegt zich in een wereld waarin vrij verkeer van kapitaal, goederen, informatie en personen steeds verder toeneemt. De KLM speelt op deze ontwikkeling in binnen de marketing-campagne met haar nieuwe samenwerkingspartner Alitalia. Kern van de campagne is 'vriendschap': 'de vriendschap wordt gesymboliseerd door begroetingen tussen mensen van verschillende culturen afkomstig uit de gehele wereld'.

Dit staat in schril contrast met de rol die de KLM speelt binnen de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Die rol speelt de KLM op een aantal terreinen: het bedrijf voert uitzettingen uit, het is betrokken bij de uitvoering van maatregelen die de komst van vluchtelingen en andere migranten moet verhinderen (door zogeheten 'pre-boarding checks') en het wordt ingeschakeld in cursussen die gegeven worden aan ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kritiek op de medewerking van de KLM aan uitzettingen is door het bedrijf tot nu toe gepareerd met een verwijzing naar de democratische wijze waarop het het vreemdelingenbeleid tot stand is gekomen en de rechterlijke toetsing er van. Het bedrijf gaat hiermee voorbij aan het feit dat de toelatings- en verblijfsprocedure te kort schiet: deze is vooral gericht op het afwijzen van aanvragen. Het is duidelijk dat parlementaire of juridische procedures geen enkele waarborg zijn voor de kwaliteit van de toelatings- en verblijfsprocedure. Zo werkt de KLM nu mee aan uitzettingen die zelfs van de rechter niet hadden mogen plaatsvinden, worden vluchtelingen via de KLM uitgezet naar landen waar zij niet vandaan komen en worden vluchtelingen teruggestuurd die in het land van herkomst te vrezen hebben voor hun leven. Vluchtelingen die zich tegen hun uitzetting verzetten worden onder begeleiding van de marechaussee met gebruik van dwangmiddelen (handboeien, kalmerende medicatie) alsnog uitgezet.

Met de actie wil het Autonoom Centrum de KLM aanspreken op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het bedrijf net als ieder ander in Nederland heeft. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er niet gesold wordt met mensen die in nood zijn. Deze verantwoordelijkheid geldt niet alleen de KLM als bedrijf, maar ook haar werknemers en passagiers. Zij kunnen de KLM duidelijk maken dat zij de medewerking van het bedrijf aan uitzettingen niet op prijs stellen.

Autonoom Centrum tijdens de actie bereikbaar bij incheckbalie 9 in Vertrekhal 2. Na de actie is het AC bereikbaar op 020.6126172

In het kader van de campagne tegen KLM en het uitzettingsbeleid heeft het Autonoom Centrum vandaag een website geopend over de betrokkenheid van de KLM bij het uitzettingsbeleid. De website is te vinden op: http://www.xs4all.nl/~ac/klm Op de website is veel informatie te vinden over de KLM en het uitzettingbeleid. Daarnaast zijn er de nodige animaties, screensavers en andere gadgets over de KLM te vinden. Mensen die ervaringen hebben met KLM en uitzettingen worden nadrukkelijk opgeroepen te reageren. De website zal de komende tijd regelmatig voorzien worden van verslagen van acties in de campagne tegen KLM en het uitzettingbeleid. Voor vragen of suggesties: email: ac@xs4all.

volgendenaar boven