contacht usga terugnaar de homepagina


PERSBERICHT

BEKENDMAKING KLM-AANDEEL-UITZETTINGEN

Presentatie 14.00 uur in de Amsterdamse Optiebeurs

Hierbij maken wij het volgende bekend:

Heden, 29 november 1999, lanceren wij 20.000 stuks KLM-aandeel-uitzettingen.

De prijs van het KLM-aandeel-uitzettingen - waardedatum 28 november jl. - is vastgesteld op EURO 15,6510.

Deze prijs is het naar volume gewogen gemiddelde van de gedane uitzettingen over 1997 en 1998 en de te verwachte stijging van toekomstige uitzettingen over 1999 en 2000.

De Staat der Nederlanden zal in de vorm van intensivering van het uitzettingsbeleid garant staan voor de minimale nominale omzet van het aandeel.

In opdracht van de Staat der Nederlanden zal de Koninklijke Marechaussee de waarde van het aandeel de komende jaren doen stijgen door intensief vluchtelingen en illegalen te begeleiden op de KLM-toestellen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de vreemdelingendiensten van de politieregio's middels convenanten gebonden jaarlijks een bepaald volume aan uitzetbare illegale buitenlanders te leveren.

Het nominale aandeel zal de komende jaren fiks groeien gezien de grote werkvoorraad uitzetbare uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal zich convenantair binden en ambtsberichten doen laten uitgaan, waarbij diverse landen van herkomst veilig worden verklaard.

Het aandeel zal middels de overlegstructuur van de High Level Working Group in de Europese Unie op diverse Beurzen gepresenteerd worden. De Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken zullen zorg dragen voor de uitwerking van de actieplannen, waarbij terugkeer centraal zal staan.

Op de beurs van Genève zal binnenkort een gezamenlijk Europees initiatief van KLM, Lufthansa, Sabena, Iberia en Alitalia gepresenteerd worden. Met dit Euro-aandeel uitzettingen zal het nominale volume uitzettingen Europese dimensies krijgen die garant staan voor een grote waardestijging.

De Intergouvernementele Conferentie zal via haar eigen kanalen een coördinerende rol vervullen om de ter beschikking gestelde charters door de diverse landen te laten opvullen.

De voorgenomen transactie heeft heden ten middag om twee uur plaatsgevonden in en bij de Amsterdamse Optiebeurs, Beursplein 5, te Amsterdam

Een buitengewone aandeelhoudersvergadering zal zo spoedig mogelijk bijeen worden geroepen.

Namens de Beursgangers

Autonoom Centrum

meer informatie tijdens en na de presentatie: 06 24502447 of 020 6126172

of kijk op de website voor meer informatie over de campagne tegen KLM

http://www.xs4all.nl/~ac/klm

volgendenaar boven