contacht usga terugnaar de homepagina


Zwaanzinnige reclame tour

Reisbureau's vormen de tussenschakel tussen consument/reizigeren de KLM. Zaterdag 20 november beloofde voor de actietour eenzware dag te worden. De actie bestond uit een tocht langs reisbureau's in Amsterdam en omstreken. Binnen werden reisbureau's gevraagd een brief te ondertekenen en te sturen naar KLM Royal Dutch Airlines. Buiten werd door activisten in KLM outfit het winkelend publiek aangesproken. Bezocht werden de reisbureau'sD©reizen, BBI-reizen, Holland International, Holiday Land(=Neckerman) en Brooks. Locaties waren ondermeer deAmsterdamse Poort, winkelcentrum van de Bijlmer, en Buikslotermeerplein, winkelcentrum van Amsterdam Noord.

"Als de KLM het niet doet, wie moet het dan wel doen? Die mensen moeten toch het land uit." "Wat willen jullie nou? We kunnen toch niet iedereen opnemen?" "Jullie blazen de boel op en zijn medeverantwoordelijk voorracistische tendensen." Wij lieten ons niet uit het veld slaan. Met KLM©bus,vliegtuig, jingle werd hevig gediscussieerd. Amsterdam Noord,een overwegend 'wit' stadsdeel, bleek veel racistischetendenzen te hebben. Veel Surinamers in de Bijlmer die weaanspraken, waren verrast over de betrokkenheid van de KLM bij uitzettingen en beloofden de KLM te gaan ontzien. Kinderen mochten gezeten de twee vliegtuigstoelen voorop het vliegtuig op wielen een ritje maken onder begeleiding vaneen piloot en genoten van de actie. Concurrentie was er van SinterKlaas en Pieten (verblijfsvergunning?) die overalopdoken.

Ons antwoord op de kritiek op de actie was dat wij ons richtenop de situatie zoals die nu is en die naar ons inzichtonaanvaardbaar is: dwangmiddelen en geweld worden gebruikt, eris bij uitzettingen sprake van willekeur en politiekebelangen. Wat het alternatief is, komt op de tweede plaats.Onze in steek naar reisbureau's was niet een oproep tot eenboycot, maar de confrontatie van reizigers met uitzettingen inhun vliegtuig naar vakantiebestemming. Wij eisen alsmaatschappelijke organisatie een menselijker beleid van deKLM.

Tevens legden we uit dat het probleem veel breder lag dan KLM

Dat gekozen actiedoel en actiemiddelen in deze campagnediscussie ontlokken, werd dus weer 'ns duidelijk. Eenconfrontatie die deel van de actie vormt. De reisbureau'sgaven ons te kennen de te ondertekenen brief naar hunhoofdkantoor door te geven. De actietour gaat door.

Persbericht 19 november 1999

Morgen, zaterdag 20 november, voert het Autonoom Centrum opnieuw actie tegen de KLM. Ditmaal zullen diverse KLM-agenten in Amsterdam worden bezocht om aandacht te vragen voor de betrokkenheid van de KLM bij het uitzetten van vluchtelingen en andere migranten. De betreffende reisburo's worden gevraagd de KLM kenbaar te maken dat hun klanten niet geconfronteerd willen worden met uitzettingen. Reizigers worden gevraagd te protesteren als in hun vliegtuig een uitzetting plaats vindt. Verder zullen voorbijgangers ge‹nformeerd worden over de rol die de KLM speelt bij uitzettingen. Het geheel zal worden omlijst door de KLM- uitzettingsbus, diverse geüniformeerden en een tentoonstelling.

Actieschema:
11.45 - 12.15 uur BBI / van Baerlestraat 53
12.30 - 12.45 uur Holland International / Ceintuurbaan 410 (hoek van Woustr.)
13.15 - 14.00 uur D-Reizen/Holland International / Bijlmerplein 89
14.30 - 15.00 uur Vier reisburo's op Buikslotermeerplein (oa. nr. 543)
15.30 - 16.00 uur Vier reisburo's op het Osdorpplein (oa. nr. 371)


Deze actie is de vierde in een reeks die er op gericht is de KLM op haar verantwoordelijkheid aan te spreken en te laten stoppen met uitzettingen en het uitvoeren van maatregelen die de komst van vluchtelingen en migranten naar Nederland moeten voorkomen. Eerder werd actie gevoerd tijdens het Merkengala in Amsterdam (12 november), in Vertrekhal 2 op Schiphol (14 november), bij verschillende Amsterdamse hotels (16 november) en bij het hoofdkantoor van KLM (17 november). Over de betrokkenheid van de KLM bij het uitzettingsbeleid en de acties van het Autonoom Centrum daartegen is meer te lezen op de website van het Autonoom Centrum: http://www.xs4all.nl/~ac/klm

Autonoom Centrum
020.6126172
ac@xs4all.nl

volgendenaar boven