contacht usga terugnaar de homepagina

Directie KLM Nederland

Postbus 7700

1117 ZL SchipholAmsterdam, 15 juli 1997Geachte heer/mevrouw,

Op 5 juli 1997 besteedde het dagblad Trouw aandacht aan de wijze waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie probeert uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Somalië terug te sturen.

In het artikel (met als kop: "Justitie: Ali Hersi is een oplichter") wordt onder andere melding gemaakt van betrokkenheid van de KLM bij de nieuwe pogingen tot uitzetting. Een voormalige medewerker van de IND weet te melden dat er een akkoord zou zijn tussen de IND, president Egal van Somaliland, KLM en Djibouti Airlines. De directeur van Djibouti Airlines zegt in hetzelfde artikel dat hij 'dit keer niets te maken heeft met de IND, omdat er met de KLM besprekingen zijn over vluchten naar Djibouti'. Volgens hetzelfde artikel zegt ook de KLM van niets te weten.

De uitlatingen van de voormalig IND-medewerker zijn echter niet zo ongeloofwaardig als men bedenkt dat de KLM wel degelijk eerder betrokken is geweest bij een groepsuitzetting naar Somalie op juni 1996. Deze uitzetting, naar Djibouti, heeft toentertijd een hoop stof doen opwaaien omdat Djibouti de uitgezette vluchtelingen weigerde toe te laten. Het ging in dit geval om 19 Somaliers die werden overgeboekt van een Martinair-vlucht op een lijnvlucht van de KLM, aangezien Martinair geen toestemming kreeg in Djibouti te landen.

De betrokkenheid van Martinair bij deze en een aantal andere groepsuitzettingen is voor ons aanleiding geweest actie te ondernemen tegen het bedrijf. Op 4 december 1996 bezetten 80 mensen het hoofdkantoor van Martinair om een gesprek af te dwingen met de directie en personeel. Uiteindelijk leidden de vervolggesprekken die het resultaat waren van de bezetting tot de toezegging van Martinair-directeur Schröder, dat Martinair zal stoppen met gedwongen groepsuitzettingen. Bovendien zal het bedrijf pas medewerking verlenen aan 'vrijwillige terugkeer' van vluchtelingen als zekerheid kon worden verkregen over het vrijwillige karakter er van. Deze toezeggingen waren voor ons aanleiding af te zien van verdere acties tegen het bedrijf.

Wij zouden graag van KLM vernemen wat er klopt van de berichten in Trouw van 5 juli jl. en hoe de KLM aankijkt tegen het beschikbaar stellen van materieel voor de uitzetting van groepen vluchtelingen. In het verleden is door allerlei organisaties, waaronder de UNHCR en Amnesty International, geprotesteerd tegen deze vorm van uitzettingen. Wij zouden graag zien dat ook de KLM laat zien niet ongevoelig te zijn voor deze kritiek en in navolging van Martinair een duidelijk standpunt in zal nemen.

Wij hopen op een spoedige reactie van uw zijde.

Met vriendelijke groet,

namens het Autonoom Centrum
Sjoerd Bosch

volgendenaar boven