contacht usga terugnaar de homepagina

Geachte werknemers van Martinair

Ik ben Baptiste uit Zaïre. Ik stond op een lijst van mensen die bij een groepsuitzetting 22 maart 1995 zijn uitgezet. Ik was een van de 40 Zaïrezen, waarvan 25 uit Nederland, de rest uit Duitsland en Frankrijk. Op het nippertje ben ik ontsnapt aan mijn uitzetting. Wat er met de anderen gebeurd is, weet niemand. Zijn ze nog in leven? Niemand heeft nog iets van hen gehoord.

U als werknemer van Martinair bent medeverantwoordelijk voor wat er met hen is gebeurd en voor wat mij te wachten staat als ik teruggestuurd word naar Zaïre. Weet u eigenlijk wel waar u mee bezig bent?

Martinair levert vliegtuigen voor gedwongen uitzettingen van uitgeprocedeerde vluchtelingen zoals ik. Bij die uitzettingen kunt u als steward of stewardess, als piloot of andere medewerker ingezet worden. Dit maakt u medeplichtig en mogelijk zelfs medeschuldig aan moord. Sommige mensen wacht in hun land van herkomst de dood.

Er zijn andere maatschappijen die niet aan uitzettingen meewerken. Waarom doet u dit wel? U moet niet alleen denken aan geld maar ook aan humaniteit.

Ik word in Zaïre gezocht. Ik ben gevlucht uit de gevangenis waar ik zat vanwege politieke activiteiten en kan niet terugkeren. De mensen die ik ontvlucht ben zijn nog steeds aan de macht. Of mijn mede-gevangenen nog leven weet ik niet. Volgens de Nederlandse regering is het veilig in Zaïre. Onafhankelijke organisaties en vluchtelingen zelf zeggen echter heel wat anders.

Ook in Nederland gebeuren onmenselijke dingen. Weet u dat deuren en ramen opengebroken worden en mensen met geweld door de vreemdelingenpolitie meegenomen worden? Toen de politie mij kwam ophalen voor deportatie was ik gelukkig niet thuis. Het hele huis werd doorzocht, alsof ik crimineel ben. Ik was stomverbaasd want ik had toen zelfs nog geen definitief antwoord op mijn asielverzoek. Ik ben de stad uitgevlucht en ondergedoken. Een Zaïrees sprong uit het raam toen de politie hem kwam halen. Hij brak beide benen en overleed later. Hij gaf er de voorkeur aan om hier te sterven.

Op Schiphol loopt het bij uitzettingen vaak uit de hand. De mensen zijn bang en verzetten zich. Met geweld worden ze het vliegtuig in gewerkt. Er is vaak sprake van mishandeling. Mensen worden als beesten behandeld. Groepsuitzettingen doen mij denken aan de slavenhandel uit Afrika.

Nederland wil hiermee een signaal geven ter afschrikking, om de immigratie te breken. Dit heeft geen zin. Zaïrezen zijn niet van plan hierheen te komen. Degenen die hier komen, komen om asiel te zoeken. Het gaat hen niet om Nederland, over de hele wereld zijn Zaïrese vluchtelingen. Ze hebben geen keuze.

U kunt zich niet verschuilen achter Justitie en uw werk doen alsof er niets aan de hand is. Als u kritiekloos aan de uitzettingen meewerkt, bent u medeplichtig, misschien zelfs wel aan moord.

U als werknemer van Martinair hebt de mogelijkheid en de plicht te protesteren tegen dit beleid. U dient uw directie erop te wijzen dat u hier niet aan mee wenst te werken. U moet eisen dat Martinair stopt met gedwongen uitzettingen.

volgendenaar boven